เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบอัลตร้าโซนิคในลำรางเปิด สำหรับน้ำในแม่น้ำ น้ำชลประทาน น้ำในเขื่อน น้ำในฝายกั้นน้ำ
  Open Channel Ultrasonic Flow Meter

LTH/UK
Open Channel and Pump Controller

Model SWING2C1C0

วัสดุ ABS Wall Mounting

ระดับการป้องกัน IP65

ช่วงการทำงาน -20 ° to + 60 °C

แหล่งจ่ายไฟ 24v, 115v, 230v AC

Current Output: 2 x 4-20mA

Relay Outputs: 3 or 5 Relays 

ดาวน์โหลด Catalog
บริษัท ธนิยะอินฟราเทค จำกัด
965/234 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 
โทร:02-549-8009, 02-549-8010  
มือถือ: 086-4595788, 089-1811030 
Email : info@taniyainfratech.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×