เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบกังหัน (Turbine Flow Meter) สำหรับน้ำประปา น้ำอาร์โอ น้ำดีไอ สารเคมี 
  Turbine Flow Meter Inline Type

Seametrics/USA
Model WTC101 แสดงอัตราการไหล/ปริมาตรสะสม/pulse & 4..20 mA output/Loop Power
Model WTC104 แสดงอัตราการไหล/ปริมาตรสะสม/pulse output/Battery Power
Specifications
ขนาดท่อ   2", 3", 4", 6", 8"
Flange 150 lb. drilling (3-8” only)
อุณหูมิที่ทนได้สูงสุด : 93˚ C
แรงดันที่ทนได้สูงสุด : 14 บาร์
ความเที่ยงตรง :  +/-1% FS
วัสดุ : 
Body : Painted carbon steel
Rotor :  Kynar (PVDF)
Shafts : Zirconia ceramic
Bearings : Sapphire journal, ruby endstone


ดาวน์โหลด Catalog

Seametrics/USA
Model WTP101 แสดงอัตราการไหล/ปริมาตรสะสม/pulse & 4..20 mA output/ Loop Power
Model WTP104 แสดงอัตราการไหล/ปริมาตรสะสม/pulse output/ Battery Power
Specifications
ขนาดท่อ 2" 3" 4" และ 6" 
ความเที่ยงตรง :  +/-1% FS
วัสดุ : 
Body : PVC sch 80
Rotor :  Kynar (PVDF)
Shafts : Zirconia ceramic
Bearings : Sapphire journal, ruby endstone
อุณหูมิที่ทนได้สูงสุด : 50˚ C
แรงดันที่ทนได้สูงสุด : 12 บาร์

ดาวน์โหลด Catalog

Seametrics/USA
Model WTS101 แสดงอัตราการไหล/ปริมาตรสะสม/pulse & 4..20 mA output/Loop Power
Model WTS104 แสดงอัตราการไหล/ปริมาตรสะสม/pulse output/Battery Powe
Specifications
ขนาดท่อ   2", 3", 4", 6", 8"
Flange 150 lb. drilling (3-8” only)
อุณหูมิที่ทนได้สูงสุด : 93˚ C
แรงดันที่ทนได้สูงสุด : 14 บาร์
ความเที่ยงตรง :  +/-1% FS
วัสดุ : 
Body : สแตนเลสเกรด 304 option เกรด 316
Rotor :  Kynar (PVDF)
Shafts : Zirconia ceramic
Bearings : Sapphire journal, ruby endstone

ดาวน์โหลด Catalog
บริษัท ธนิยะอินฟราเทค จำกัด
965/234 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 
โทร:02-549-8009, 02-549-8010  
มือถือ: 086-4595788, 089-1811030 
Email : info@taniyainfratech.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×