เครื่องมือวัดอัตราการไหลชนิดอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Flow Meter) สำหรับน้ำ น้ำทะเล น้ำมันทุกชนิด แอลกอฮอล์ น้ำเสียที่กรองขยะแล้ว น้ำเย็นจากท่อ Chiller
  Handheld Ultrasonic Flow Meter


    
HOT!!! SiteLab/USA 
Model SL1168P ประกอบด้วย
1. ตัวส่งสัญญาณและตัวเครื่อง 
2. สายสัญญาณ 5 เมตร 
3. การ์ดรีดเดอร์ (Card Reader)
4. Compound
5. รางแม่เหล็ก 
6. ซอฟแวร์ 
7. สายสัญญาณ 4..20 mA
8. ตัวชาร์จไฟ
9. เอกสารคู่มือการใช้งานและใบรับรอง
Specifications 
ช่วงการวัด : 0~ +/- 40 ft/s (0~ +/- 12 m/s) 
ความเที่ยงตรง : +/-1.0% 
ขนาดท่อ : 1 นิ้ว ถึง 48 นิ้ว (25 มม.~1200 มม.) 
เอ้าท์พุท: 4..20 mA
ตัวจ่ายไฟ (Power supply) : 11.1V rechargeable Lithium Battery for 16 hours
ระดับการป้องกัน : IP68


ดาวน์โหลด Catalog

    
NEW!!! SiteLab/USA 
Model SL1288i ประกอบด้วย
1. ตัวส่งสัญญาณและตัวเครื่อง 
2. รางแม่เหล็ก 
3. ตลับเมตร 
4. สายสัญญาณ 4..20 mA 
5. Compound
6. ตัวชาร์จไฟ 
7. ซอร์ฟแวร์
8. สายสัญญาณยาว 5 เมตร option สามารถเพิ่มสายสัญญาณได้ยาว 30 เมตร
9. เอกสารคู่มือการใช้งานและใบรับรอง 
Specifications 
ช่วงการวัด : 0~ +/- 40 ft/s (0~ +/- 12 m/s) 
ความเที่ยงตรง : 0.5% 
เอ้าท์พุท : 0/4~20mA 
ขนาดท่อ : 0.6 นิ้ว ถึง 240 นิ้ว (15 มม.~6000 มม.) 
ระดับการป้องกัน : IP68
***หน้าจอสี***


ดาวน์โหลด Catalog

    
FTD/China 
Model FUF2000H ประกอบด้วย
1. ตัวส่งสัญญาณและตัวเครื่อง 
2. สายสัญญาณยาว 5 เมตร
3. Compound
4. ตัวชาร์จไฟ
5. ตลับเมตร
6. โซ่และตัวคล้อง (มาตรฐาน) option รางแม่เหล็ก 
7. สาย RS232
8. เอกสารคู่มือการใช้งานและใบรับรอง 
Specifications 
ช่วงการวัด : ±32m/s 
ความเที่ยงตรง : ±1%  
ขนาดท่อ : 0.5 นิ้ว ถึง 240 นิ้ว (15 มม.~ 6000 มม.)


ดาวน์โหลด Catalog

    
Teren/China 
Model UFM200H ประกอบด้วย
1. ตัวส่งสัญญาณและตัวเครื่อง 
2. สายสัญญญาณยาว 5 เมตร 
3. Compound 
4. ตัวชาร์จไฟ
5. ตลับเมตร
6. โซ่และตัวคล้อง (มาตรฐาน) option รางแม่เหล็ก 
7. เอกสารคู่มือการใช้งานและใบรับรอง
8. ซอฟแวร์
Specifications 
ความเที่ยงตรง : ±1% of reading  
ขนาดท่อ : DN15~DN6000 
มี Data Logger ความจุสูงสุด 32 GB พร้อม Software  
***หน้าจอสีสามารถแสดงกราฟการไหลได้***


ดาวน์โหลด Catalog

    
HOT!!! Philemon/USA
Model QT Series  ประกอบด้วย
1. ตัวส่งสัญญาณและตัวเครื่อง 
2. สายสัญญาณยาว 5 เมตร
3. Compound
4. ตัวชาร์จไฟ
5. ตลับเมตร
6. โซ่และตัวคล้อง (มาตรฐาน) option รางแม่เหล็ก 
7. สาย RS232
8. เอกสารคู่มือการใช้งานและใบรับรอง 
Specifications 
ช่วงการวัด : ±32m/s 
ความเที่ยงตรง : ±1%  
ขาดท่อ : 0.5 นิ้ว ถึง 240 นิ้ว (15 มม.~ 6000 มม.) 


ดาวน์โหลด Catalog

    
NEW!!! PCE/UK
Model PCE-TDS ประกอบด้วย
1. ตัวส่งสัญญาณและตัวเครื่อง 
2. สายสัญญาณยาว 5 เมตร
3. Compound
4. ตัวชาร์จไฟ
5. ตลับเมตร
6. โซ่และตัวคล้อง (มาตรฐาน) option รางแม่เหล็ก 
7. ซอฟแวร์
8. เอกสารคู่มือการใช้งานและใบรับรอง 
Specifications 
ช่วงการวัด : ±30 m/s 
ความเที่ยงตรง : ±1%  
ขาดท่อ : 0.5 นิ้ว ถึง 28 นิ้ว (20 มม.~ 700 มม.)


ดาวน์โหลด Catalog
Taniya Infratech Co., Ltd.
965/234 Rangsit-Nakornnayok, Prachathipat, Thunyaburi, Pathumthani 12130
Tel: +662-549-8009 fax :+ 662-549-8010
Mobile :  +668-64595788, +668-91811030
Email : info@taniyainfratech.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×