เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบเชิงมวล
 Coriolis Mass Flow Meter

GPE/ USA
Model F1001
Specifications
ขนาดท่อ DN10-DN200
สำหรับ แก๊ส ของเหลว มีทั้งแบบ Remote type และ Integrate type 
ชนิดกันระเบิด 
สัญญาณ output แบบ 4..20 mA และ pulse 
ความเที่ยงตรง : 0.1% 0.15% 0.2% และ 0.5% 
แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) : 24VDc และ 220VAc

ดาวน์โหลด catalog
บริษัท ธนิยะอินฟราเทค จำกัด
965/234 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร:02-549-8009 แฟกซ์ 02-549-8010
มือถือ: 086-4595788, 089-1811030
Email : info@taniyainfratech.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×