เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Flow Meter) สำหรับน้ำ น้ำทะเล น้ำมันทุกชนิด แอลกอฮอล์ น้ำเสียที่กรองขยะแล้ว น้ำเย็นจากท่อ Chiller  
Wall Mount Ultrasonic Flow Meter
SiteLab/USA
Model SL1168
 ประกอบด้วย
1. ตัวส่งสัญญาณและตัวเครื่อง 
2. สายสัญญาณ 9 เมตร (มาตรฐาน) option สามารถเพิ่มสายสัญญาณได้ยาว 100 เมตร
3. การ์ดรีดเดอร์ (Card Reader)
4. จารบี 
5. ห่วงรัดท่อ 
6. ซอฟแวร์ 
7. เอกสารคู่มือการใช้งานและใบรับรอง
Performance specifications 
ช่วงการวัด :0~ +/- 16 ft/s (0~ +/- 5 m/s) 
ความเที่ยงตรง: +/-1.0% 
ขนาดท่อ : 1 นิ้ว ถึง 48 นิ้ว (25 มม. ~1200 มม) 
เอ้าท์พุท : Relay Output, OCT output, RS232 
ตัวจ่ายไฟ (Power Supply) : 10~36 VDC, 1A(MAX) 
ความชื้น : Up to 99% RH, non-condensing 
ระดับการป้องกัน : NEMA 4/(IP65)
SiteLab/USA
Model SL1188 ประกอบด้วย
1. ตัวส่งสัญญาณและตัวเครื่อง 
2. สายสัญญาณ 9 เมตร (มาตรฐาน) option สามารถเพิ่มสายสัญญาณได้ยาว 100 เมตร
3. การ์ดรีดเดอร์ (Card Reader)
4. จารบี 
5. ห่วงรัดท่อ
6. ซอฟแวร์ 
7. เอกสารคู่มือการใช้งานและใบรับรอง
Performance specifications 
ช่วงการวัด : 0~ +/- 40 ft/s (0~ +/- 12 m/s) 
ความเที่ยงตรง : 0.5% 
ขนาดท่อ : 1 นิ้ว ถึง 200 นิ้ว (25 มม. - 5000 มม.) 
ตัวจ่ายไฟ (Power supply) : 90~245VAC,48~63Hz or 10~30V DC@500mA 
ระดับการป้องกัน : NEMA 4/(IP65) 
เอ้าท์พุท : 4-20 mA, OCT pulse output, Relay Output, RS232
LTH/UK
Model SGM100F ประกอบด้วย   
1. ตัวส่งสัญญาณและตัวเครื่อง 
2. สายสัญญาณยาว 5 เมตร
3. การ์ดรีดเดอร์ (Card Reader)
4. จารบี 
5. ห่วงรัดท่อ
6. ซอฟแวร์ 
7. เอกสารคู่มือการใช้งานและใบรับรอง
Performance specifications 
ช่วงการวัด :±32m/s 
ความแที่ยงตรง : ±1%  
ขนาดท่อ : 0.5 นิ้ว ถึง 160 นิ้ว
เอ้าท์พุท : Analog output, RS232, RS485, 2Relays for pulse totalizer or alarm, Frequency
ความชื้น : 98% RH, non-condensing 
ระดับการป้องกัน : IP65


ดาวน์โหลด Catalog
NEW!!!  LongRun/China  
Model LRF2000S ประกอบด้วย  
1. ตัวส่งสัญญาณและตัวเครื่อง 
2. สายสัญญาณ ยาว 5 เมตร (มาตรฐาน) option สามารถเพิ่มสายสัญญาณได้ยาว 100 เมตร
3. เจล
4. ห่วงรัดท่อ
5. คู่มือการใช้งานและอุปกรณ์การติดตั้ง
Performance specifications 
ช่วงการวัด : 0 - 30 m/s
ความเที่ยงตรง : ±1%  
ขนาดท่อ : 0.5 นิ้ว ถึง 240 นิ้ว  
ตัวจ่ายไฟ (Power Supply) : AC220V or DC8-36V or AC7-30V 


ดาวน์โหลด Catalog
NEW!!! Philemon/USA
Model FB series  ประกอบด้วย  
1. ตัวส่งสัญญาณและตัวเครื่อง 
2. สายสัญญาณ ยาว 5 เมตร (มาตรฐาน) option สามารถเพิ่มสายสัญญาณได้ยาว 100 เมตร
3. เจล
4. ห่วงรัดท่อ
5. คู่มือการใช้งานและอุปกรณ์การติดตั้ง
6. SD Card (option)

Performance specifications 
ช่วงการวัด : 0 - 30 m/s
ความเที่ยงตรง : ±1%  
ขนาดท่อ : 0.5 นิ้ว ถึง 240 นิ้ว  
ตัวจ่ายไฟ (Power Supply) : AC220V or DC8-36V or AC7-30V 
ดาวน์โหลด Catalog
บริษัท ธนิยะอินฟราเทค จำกัด
965/234 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 
โทร:02-549-8009, 02-549-8010  
มือถือ: 086-4595788, 089-1811030 
Email : info@taniyainfratech.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×