จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส

จุลินทรีย์นาโนพลัส เป็นจุลินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ำเข้มข้น ประกอบด้วยด้วยจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์กว่าพันล้านตัว  

จุลินทรีย์นาโนพลัส ใช้เทคโนโลยีชีวภาพการหมักขั้นสูง (Advance Biotechnology) ที่มีระบบถังหมัก (Fermentor) แบบทันสมัยโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ (Pure Culture) อาหารเลี้ยงเชื้อสูตรเฉพาะ (Specific Nutrients) ที่สภาวะแวดล้อม (Environment) อุณหภูมิ (Temperature) และความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) เฉพาะของจุลินทรีย์แต่ละตัว 

จุลินทรีย์นาโนพลัส ได้ถูกคัดแยกและตรวจสอบอย่างพิถีพิถันโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าไม่มีการปะปนของจุลินทรีย์ที่เป็นโทษหรือเชื้อโรคต่างๆ อีกทั้งยังปลอดภัยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพยี่ห้อนาโนพลัส เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ทีมีชีวิต (Total Count) ไม่น้อยกว่า 7.5 x 10 9 cfu/ml  
 ประกอบด้วย 2 กลุ่มดังนี้


ดาวน์โหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส ใช้ได้ทั้งระบบบำบัดแบบใช้อากาศ (Aerobic) และไม่ใช้อากาศ (Anaerobic)

* จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส  ลดกลิ่น ลดไขมัน ลดกากตะกอน ลดฝ้าบนผิวน้ำ ลดสลัดจ์ ย่อยสลายสารอินทรีย์ แก้ปัญหาถังบำบัดเต็ม ลดค่า BOD COD SS

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด (Total Count) ไม่น้อยกว่า 7.5 x 10 9 cfu/ml

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส ใช้ได้ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม บ้านเรือน อาคารสำนักงาน  

วิธีการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส

1. ห้องน้ำ

หัวเชื้อจุลินทรีย์+อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 10-20 ซีซี น้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากันเทบนพื้นห้องน้ำ, ชักโครกหรือส้วม

2. บ่อดักไขมัน

หัวเชื้อจุลินทรีย์+อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 1ลิตร น้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากันเทในบ่อดักไขมัน

3. บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม

เริ่มเดินระบบใช้อัตราส่วนหัวเชื้อจุลินทรีย์+อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร น้ำเสีย 10,000 ลิตร

ระบบคงที่ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์+อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร น้ำเสีย 100,000300,000 ลิตร

4. ย่อยสลายและดับกลิ่นขยะ

หัวเชื้อจุลินทรีย์+อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 10-20 ซีซี น้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากันฉีดพ่นบริเวณกองขยะให้ทั่ว
2. จุลินทรีย์โปรไบโอติกนาโนพลัส ใช้ได้ทั้งสัตว์ปีก สัตว์บก และสัตว์น้ำ ช่วยย่อยอาหารที่สัตว์กิน ทำให้สัตว์ได้รับสารอาหารได้อย่างเต็มที่

เพิ่มธาตุอาหารและเอ็นไซม์ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ เพิ่มเนื้อแดงอย่างธรรมชาติ

วิธีการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค

นำโปรไบโอติก 1 ลิตร ผสมกับน้ำสะอาด 9 ลิตร จากนั้นนำไปผสมอาหารสัตว์ 30 กิโลกรัมเพื่อเป็นหัวเชื้อและนำไปผสมกับอาหาร

สัตว์ 1 ตัน หรือผสมโปรไบโอติก 1 ลิตรกับน้ำสะอาด 1000 ลิตร

สำหรับสัตว์ใหญ่ หรือ ผสมกับน้ำสะอาด 2000 ลิตรสำหรับสัตว์เล็กเพื่อให้สัตว์ดื่มเว็บสำเร็จรูป
×