หลักการทำงานของ Oval Gear Flow Meter
Oval Gear Flow Meter เมื่อของเหลวที่มีความหนืดไหลผ่านจะทำให้ฟันเฟืองเคลื่อนที่โดยภายในฟันเฟืองจะมีแม่เหล็กฝังอยู่ซึ่งจะมี sensor รับสัญญาณจากเกียร์
หลักการทำงานของ Ultrasonic Flow Meter
Ultrasonic Flow Meter ใช้หลักการคลื่นอัลตร้าโซนิคสะท้อนลงไปในท่อแล้วสะท้อนกลับมาที่หัว Transducer.
หลักการทำงานของ Turbine Flow Meter
Turbine Flow Meter เมื่อของเหลวไหลผ่านกังหันจะหมุนไปตามอัตราการไหลโดยมีตัว Coil รับรู้ความเร็วรอบของกังหัน
หลักการทำงานของ Magnetic Flow Meter
Magnetic Flow Meter ใช้กฎของฟาราเดย์ เมื่อของเหลวที่เป็นตัวนำไฟฟ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นในแนวตั้งฉากกับทิศทางการไหลของสนามแม่เหล็ก
การเลือกใช้เครื่องมือวัดการไหล (Flow Meter)
การเลือกใช้เครื่องมือวัดการไหล (Flow Meter) ควรคำนึงถึง 1. รูปแบบของการวัดการไหล 2. ชนิดและคุณสมบัติของของไหลที่ต้องการวัด 3. ลักษณะการไหลของของไหล 4.ปริมาณของไหล 5. อุณหภูมิ 6. ความดัน เป็นต้น สำหรับในหัวข้อนี้ขอกล่าวถึงหลักการเลือกใช้เครื่องมือวัดการไหล (Flow Meter) ให้เหมาะสมกับชนิ...
บริษัท ธนิยะอินฟราเทค จำกัด
965/234 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร:02-549-8009 แฟกซ์ 02-549-8010
มือถือ: 086-4595788, 089-1811030
Email : info@taniyainfratech.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×