หน้าจอแสดงผลการไหล/ควบคุมการไหล/ชุดส่งสัญญาณระยะไกล/ชุดเก็บข้อมูลการไหล
  Flow Indicator/Controller/Transmitter/Logger

Seametrics/ USA
Model  FT420 
แสดงอัตราการไหลและปริมาตรสะสม 4..20 mA, 2 Pulse, 12-32 VDC (สามารถติดที่หัว Sensor,ติดผนัง หรือตู้ control) 


ดาวน์โหลด Catalog

Seametric/ USA 
Model FT415 
แสดงอัตราการไหลและปริมาตรสะสมใช้ Battery with pulse output (สามารถติดที่หัว Sensor,ติดผนัง หรือตู้ control) 

ดาวน์โหลด Catalog
Seametrics/USA 
Model FT400 
แสดงอัตราการไหลและปริมาตรสะสม 4..20 mA, 2 Pulse, 12-32 VDC (สามารถติดที่หัวSensor,ติดผนัง หรือตู้ control) 
ดาวน์โหลด Catalog
Seametric/ USA 
Model DL76 
เก็บข้อมูลอัตราการไหลและปริมาตรสะสมใช้คู่กับโปรแกรมเพื่อส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก
ดาวน์โหลด Catalog
Seametric/ USA 
Model FT520 
แสดงอัตราการไหลและปริมาตรสะสม ทำ Batch Control ได้ 

ดาวน์โหลด Catalog
G instruments/ USA
Model AH111 
แสดงอัตราการไหลและปริมาตรสะสม 4..20 mA, pulse, alarm, 12-24 Vdc
ดาวน์โหลด Catalog
G Instruments/ USA
Model AH111MB
แสดงอัตราการไหลและปริมาตรสะส 4..20 mA, pulse, alarm, 12-24 Vdc, modbus

ดาวน์โหลด Catalog
G Instruments/ USA
Model GFC101 
แสดงอัตราการไหลและปริมาตรสะสม 4..20 mA, pulse, alarm, Battery power
ดาวน์โหลด Catalog
G Instruments/ USA
Model GFC300 
แสดงอัตราการไหลและปริมาตรสะสม Input Temperature & pressure 4..20 mA, pulse, alarm, RS485, 220 Vac


ดาวน์โหลด Catalog

G Instruments/ USA
Model  AHP111 
แสดงอัตราการไหลและปริมาตรสะสม ทำ Batch control ได้ 4..20 mA, pulse, alarm, 12-24 Vdc ชนิดติดตู้คอนโทรล

ดาวน์โหลด Catalog

G Instruments/ USA
Model AHP111-MB 
แสดงอัตราการไหลและปริมาตรสะสม ทำ Batch control ได้ 4..20 mA, pulse, alarm, 12-24 Vdc, modbus ชนิดติดตู้คอลโทรล

ดาวน์โหลด Catalog
Leos/ Thailand
Model CT2-B21 
แสดงปริมาตรสะสม, ทำ Batch Control ได้ no output option: 4..20 mA, RS485


ดาวน์โหลด Catalog
Leos/ Thailand 
Model RT2-B11
แสดงอัตราการไหล no output option: 4..20, RS485ดาวน์โหลด Catalog
Leos/ Thailand 
Model RC3-B12
แสดงอัตราการไหลและปริมาตรสะสม no output option: 4..20 mA, RS485


ดาวน์โหลด Catalog
DG Flow/ South Korea
Model DG100
แสดงอัตราการไหลและปริมาตรสะสม 
4..20 mA, pulse, relay, 12-24 Vdc/100-240 VAC, RS485, RS232C
ดาวน์โหลด Catalog
Yinuo/ China
Model SF100-1
แสดงอัตราการไหลและปริมาตรสะสม 
4..20 mA, AC 90~260V (Switch Power) DC 24V±2V (Switch Power)
ดาวน์โหลด Catalog
Yinuo/ China
Model SF100-2
แสดงอัตราการไหล, ปริมาตรสะสม, Temperature และ Pressure 
4..20 mA, AC 90~260V (Switch Power) DC 24V±2V Switch Power)
ดาวน์โหลด Catalog
บริษัท ธนิยะอินฟราเทค จำกัด
965/234 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร:02-549-8009 แฟกซ์ 02-549-8010
มือถือ: 086-4595788, 089-1811030
Email : info@taniyainfratech.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×