เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบใบพัดตรง (Paddle Wheel Flow Meter) สำหรับน้ำประปา น้ำอาร์โอ น้ำดีไอ สารเคมีบางชนิด  
 Paddle Wheel Flow Meter Inline Type

New Flow/ Taiwan 
Model HF100 ขนาดท่อ 3/8" ถึง 1"
Specifications
สามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุด 70 °C 
สัญญาณออก Pulse 
แหล่งจ่ายไฟ 3.8 to 30 Vdc
ดาวน์โหลด Catalog
New Flow/ Taiwan
Model HF200 ขนาดท่อ 1.5"
Specifications
สามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุด 70 °C 
สัญญาณออก Pulse 
แหล่งจ่ายไฟ 3.8 to 30 Vdc

ดาวน์โหลด Catalog
บริษัท ธนิยะอินฟราเทค จำกัด
965/234 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 
โทร:02-549-8009, 02-549-8010  
มือถือ: 086-4595788, 089-1811030 
Email : info@taniyainfratech.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×