เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบอัลตร้าโซนิค
 Ultrasonic Gas Flow Meter

GPE/ USA
Model F3001 สามารถใช้ได้กับแก๊สธรรมชาติ แก๊สเชื้อเพลิง แก๊สพิษ 
Specifications
แรงดัน 16 บาร์, 25 บาร์, 40 บาร์
ความเที่ยงตรง +/-0.5%, +/-1%, +/-1.5%
มีแบบกันระเบิดและไม่กันระเบิด
Compact Type และ Remote Type
ดาวน์โหลด catalog
บริษัท ธนิยะอินฟราเทค จำกัด
965/234 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร:02-549-8009 แฟกซ์ 02-549-8010
มือถือ: 086-4595788, 089-1811030
Email : info@taniyainfratech.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×