จำหน่ายเครื่องวัดคุณภาพน้ำจำหน่ายเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบออนไลน์

                          
                           เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ


ศูนย์รวมเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ (Water Quality Analyzer) เช่น เครื่องวัดความนำไฟฟ้า, เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน, เครื่องวัดคลอรีนอิสระ, เครื่องวัด pH, เครื่องวัดความขุ่นและสารแขวนลอย,เครื่องวัด BOD COD 

Conductivity, Dissolved Oxygen, Free Chlorine, pH, Turbidity and SS, UV-VIS Spectra

เครื่องวัดคุณภาพน้ำของเราเป็นแบบออนไลน์ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือส่วนเซ็นเซอร์ และ ส่วนแสดงผล รองรับสัญญาณ Input 4..20 mA, RS485 และ Output 4..20 mA, RS485 สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบ PLC, SCADA ได้

SC9836 Smart pH Sensor
Page 1 | 
 
เว็บสำเร็จรูป
×