เกี่ยวกับเรา

บริษัท ธนิยะอินฟราเทค จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 โดยทีมวิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรเครื่องกล เพื่อรองรับงานระบบไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ และะบบบำบัดน้ำเสีย 
ปัจจุบันนี้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ 6 ธุรกิจหลักคือ 

1. ออกแบบ-ติดตั้ง-บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
2. ออกแบบ-ติดตั้ง-บำรุงรักษางานระบบอัตโนมัติ เช่น SCADA, Process Control
3. จัดจำหน่าย-ติดตั้งครื่องมือวัดการไหล (โฟลว์มิเตอร์ Flow Meter) ทุกชนิด เช่น น้ำ, น้ำเสีย, น้ำประปา, น้ำดิบ, น้ำมัน, แก๊ส, ลม, อากาศ, ไอน้ำ, สารเคมี เป็นต้น
4. จัดจำหน่าย-ติดตั้งเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ (Water Quality Analyzer) เช่น ความเป็นกรดด่าง, ความขุ่นและสารแขวนลอย,คลอรีนอิสระ, ความนำไฟฟ้า เป็นต้น
5. จัดจำหน่าย-รับ Start UP ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส
6. บริการให้เช่าโฟลมิเตอร์ (Flow Meter) และสอบเทียบปริมาณการไหล


 
เว็บสำเร็จรูป
×